Mediation op de werkvloer

Een conflict met een zakenpartner, een leverancier, of een medewerker? Een conflict met een collega of collega’s? Een conflict op de werkvloer kan het werkplezier wegnemen en een hoop stress veroorzaken. Om maar niet te spreken over het negatieve effect wat het kan hebben op de productiviteit en daarmee gepaard gaande grote financiële consequenties voor ondernemingen.

Een neutrale mediator kan helpen om het gesprek weer op gang te brengen door als gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar op te treden. Door mediation wordt er gezocht naar oplossingen waar álle partijen achter staan. Vanuit daar kunnen jullie verder, of juist met goede afspraken uit elkaar. Mediation kenmerkt zich door het zoeken naar een win-win in plaats van een win-verlies situatie zoals bij een juridische procedure. En daarnaast is het nog sneller en goedkoper ook!

Wat is onze aanpak?

De aanpak van UitConflict kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Ieder conflict, individu en organisatie is uniek en dat betekent dat wij maatwerk leveren zodat iedereen zich comfortabel voelt bij de setting van de mediation. Uitgangspunt moet zijn dat er oog is voor ieders belang.

De flexibiliteit van UitConflict kan hierbij helpen. Wij hebben geen wachtlijsten en werken met korte lijnen, waardoor wij snel kunnen schakelen. U weet bij ons binnen een dag of mediation iets voor u is.

Als laatste gelooft UitConflict in transparantie. Bij de start van het mediationproces moet voor iedereen duidelijk zijn hoe dit proces eruit ziet, op welke manier, en hoeveel tijd en kosten hierbij komen kijken. Zo wordt u niet met onverwachte kosten verrast.

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen met u of mediation een oplossing kan zijn voor het probleem. Dit weet u doorgaans snel; binnen 24 uur na het achterlaten van uw gegevens nemen we contact met u op. Mocht mediation geschikt blijken, dan volgt een afzonderlijk, vertrouwelijk intakegesprek met alle deelnemende partijen. In dit intakegesprek horen wij wat er speelt en vertellen we u meer over de aard, mogelijkheden en spelregels van mediation.

De mediation zal vervolgens starten met een eerste sessie op ons kantoor in Tilburg, of een (neutrale) plek naar voorkeur van partijen. Ook digitaal is een optie. Hierin zijn wij flexibel. Het belangrijkste is dat partijen zich hierbij comfortabel voelen. Tijdens deze eerste sessie ondertekenen alle deelnemers de mediationovereenkomst. Hierin staan de spelregels van de mediation, zoals vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheden van de mediator en partijen, en kosten.

Een mediationtraject kent doorgaans tussen de 3 en 5 sessies. Een sessie duurt tussen de 1,5 en 2 uur. Tijdens het traject inventariseert de mediator met partijen de kern van het conflict, de belangen die partijen hebben, en mogelijke (deel)oplossingsrichtingen. Wij begeleiden de gesprekken, helpen bij het doorbreken van impasses, en trekken communicatie vlot. We weten hoe we voortgang kunnen boeken en partijen richting toekomst kunnen bewegen. Vanuit hier kunnen er concrete afspraken gemaakt worden en begeleiden wij partijen richting een overeenkomst, indien partijen dit wensen.