Scheiding

Een echtscheiding is vaak een emotionele gebeurtenis. Meestal wordt er een lange en intensieve geschiedenis gedeeld, regelmatig spelen kinderen een belangrijke rol in jullie leven en vaak worden er bezittingen gedeeld. Dit alles maakt dat het belangrijk is om voor een goede afsluiting te zorgen, zodat jullie beiden weer vooruit kunnen. Een mediator kan hierbij helpen. De ervaring leert namelijk dat er met behulp van mediation afspraken komen waar jullie beiden achter staan, en dat het daardoor voor beide partijen makkelijker is om zich aan deze afspraken en regelingen te houden.

Bij echtscheidingsmediation is het belangrijk dat beide partijen de ruimte en veiligheid krijgen om zijn/haar verhaal te doen. Er is ruimte om te vertellen wat eenieder raakt en vanuit hier kijken we wat er mogelijk is voor de toekomst. De mediator helpt door dit proces te begeleiden en de gesprekken te leiden. Uiteindelijk leidt dit vaak tot het maken van afspraken waar jullie beiden achter staan, in plaats van een lange en dure rechtzaak waarbij je geen controle hebt over de uitkomst.

Hoe gaat dit in zijn werk?

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen met u of mediation een oplossing kan zijn voor het probleem. Dit weet u doorgaans snel; binnen 24 uur na het achterlaten van uw gegevens nemen we contact met u op. Mocht mediation geschikt blijken, dan volgt een afzonderlijk, vertrouwelijk intakegesprek met beide partijen. In dit intakegesprek horen wij wat er speelt en vertellen we u meer over de aard, mogelijkheden en spelregels van mediation.

De mediation zal vervolgens starten met een eerste sessie op ons kantoor in Tilburg, of een (neutrale) plek naar voorkeur van partijen. Ook digitaal is een optie. Hierin zijn wij flexibel. Het belangrijkste is dat partijen zich hierbij comfortabel voelen. Tijdens deze eerste sessie ondertekenen alle deelnemers de mediationovereenkomst. Hierin staan de spelregels van de mediation, zoals vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheden van de mediator en partijen, en kosten.

Een mediationtraject kent doorgaans tussen de 3 en 5 sessies. Een sessie duurt tussen de 1,5 en 2 uur. Tijdens het traject inventariseert de mediator met partijen de kern van het conflict, de belangen die partijen hebben, en mogelijke (deel)oplossingsrichtingen. Wij begeleiden de gesprekken, helpen bij het doorbreken van impasses, en trekken communicatie vlot. We weten hoe we voortgang kunnen boeken en partijen richting toekomst kunnen bewegen. Vanuit hier kunnen er concrete afspraken gemaakt worden en begeleiden wij partijen richting een overeenkomst, indien partijen dit wensen.